Ordinační doba:
Po-Čt

So
Ne
tel:
mob:
09.00-12.00   15.00-18.00
09.00–12.00  15.00–18.00
  
zavřeno
18.00–20.00
543 212 414
777 936 358


 
 MVDr. Martin Blaha
Kšírova 107/218 | 619 00 Brno - Horní Heršpice
9.6.2014

PÁR PRAKTICKÝCH RAD PRO CESTOVÁNÍ SE ZVÍŘATYTISKOVÁ ZPRÁVA 13. 5. 2014

Cestovat se psem?

Proč ne? Vždyť je to "přítel" člověka! Není ale dobré toto přátelství příliš vystavovat zkouškám a zvážit, zda není pro pejska lepší, aby zůstal doma s někým, koho dobře zná a s nímž vychází. Platí to zejména při plánování přespříliš turistických dovolených.

Nicméně, na co při cestách za hranice nezapomenout? Z veterinární legislativy pro účely neobchodních přesunů, tj. v případě cestování v rámci EU, vyplývá, že pes musí být označen mikročipem, který musí splňovat normy ISO 11784 nebo 11785; označení tetováním je uznáváno, pokud je jasně čitelné a bylo prokazatelně provedeno před 3. červencem 2011, a musí být provázen pasem! Musí mít platné očkování proti vzteklině potvrzené v pasu, při očkování musí být pes již označen, (pes se musí znovu přeočkovat proti vzteklině i v případě, že je již v imunitě, ale není označen a kvůli plánované cestě do zahraničí se nově musí dooznačit - platným se v tomto případě očkování proti vzteklině stává po 21 dnech.). Velká Británie, Irsko, Malta a Finsko požadují 120 - 24 hodin před vstupem ošetření proti echinokokóze, tj. odčervení. Účinnou látkou musí být praziquantel, v pase musí být zaznamenán podaný lék, výrobce, dávka léku, datum a hodina aplikace. Toto musí veterinární lékař potvrdit do pasu razítkem a podpisem. Pes nesmí být určen k prodeji a musí být doprovázen svým majitelem.

Ale pozor: V jednotlivých státech EU jsou různě nastaveny požadavky týkající se určitých plemen psů. Je potřeba si tyto informace ověřit u veterinárních autorit dotyčných zemí, popřípadě vyslanectví.

Při cestách mimo EU je třeba se informovat dotyčné země (veterinární autority, ambasády), to znamená požádat o sdělení podmínek pro vstup se psem do dotyčné země. V případě zpětného návratu se psem ze zemí mimo EU jsou podmínky odlišné pro různé státy. Tyto země mimo EU jsou zařazeny do seznamů podle jejich nákazové situace, tj. dle rizika zavlečení vztekliny zpět do EU. Pro návrat psa z některých zemí je proto vyžadováno kromě očkování na vzteklinu i vyšetření krve na přítomnost protilátek proti původci vztekliny. Zařazení na seznamy jednotlivých zemí mimo EU se mění, protože i vzteklina, tak jako jiná infekční onemocnění, může být na území zavlečena. Proto je nutné mít vždy aktuální informace a čerpat z informací dostupných na webových stránkách Státní veterinární správy www.svscr.cz pod odkazem Cestování se psy… nebo přímo kontaktovat Odbor vnějších vztahů a kontroly dovozu a vývozu Státní veterinární správy.

Proti minulým rokům nějaké podstatné změny nejsou, nové je snad jedině to, že Chorvatsko je členem EU a platí zde stejné podmínky.

I v zemích EU existují rizika, se kterými je potřeba počítat zejména v těch jižních zemích, kde by pes mohl při kontaktu s místními psy "chytit" nějaké exotické, u nás se nevyskytující onemocnění či parazity. Je třeba mít psa stále "ve své moci" a nenechat jej se volně pohybovat.

Vždy je dobré se před plánovanou cestou poradit se s praktickým veterinárním lékařem a zvážit vakcinaci i proti nákazám, které nejsou povinné, jde například o psinku, parvovirózu, leptospirózu, heapatidu, psincový kašel aj.

Prakticky totéž platí i v případě, že by se někdo rozhodl cestovat s kočkou. Povinné očkování je pouze proti vzteklině, ale i v tom případě, že nikam mňoukalka necestuje. Z doporučených očkování lze zmínit zejména proti panleukopenii koček a kaliciviróze a herpesviróze koček.

A několik praktických rad na cestu: Asi opravdu nejproblematičtější může být samotná cesta v porovnání s pobytem na místě. Proto je vhodné doporučit vzít s sebou pro psa nějakou hračku, vodu, jeho misku, během cesty zastavovat, proběhnout se, nabídnout nápoj a cestu plánovat na večerní nebo ranní hodiny. A nikdy nenechat psa v uzavřeném autě. Kvůli skleníkovému efektu se prostor vozidla v krátké době přehřeje tak, že to může ohrozit život zvířete. V případě přehřátí chladit tlapky a podat nápoj, odraženou vodu. A to platí i pro kočku, ovšem s tím, že nechat proběhnout ji lze pouze na vodítku.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.

13.8.2013

Cestování se zvířaty v zájmovém chovu z České republiky do ostatních členských států EU

Musí být splněny následující požadavky:

1. Identifikace zvířete

Pes, kočka a fretka musí být označeni mikročipem. Označení mikročipem provádí soukromý veterinární lékař. K označení je možné použít pouze mikročipy splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení - ISO 11784 a ISO 11785. Pokud mikročip nesplňuje tyto požadavky, musí majitel nebo osoba, která zvíře doprovází, při každé kontrole zajistit zařízení nezbytné na odečítání mikročipu.
Označení zvířat tetováním je uznáváno, pokud je jasně čitelné a bylo prokazatelně provedeno před 3. červencem 2011. POZOR! Při cestování do Chorvatska musí být zvíře označeno mikročipem.

Zvíře musí být označeno před očkováním proti vzteklině a před vydáním pasu.


2. Pas zvířete v zájmovém chovu

Pes, kočka a fretka musí být doprovázeni pasem zvířete v zájmovém chovu (dále jen „pas“). Pas je jednotný doklad platný ve všech členských státech Evropské unie. Každý pas je označen kódem země (pro Českou republiku písmena CZ) a pořadovým číslem, přiděleným Státní veterinární správou.
Vzor pasu pro Českou republiku byl schválen Státní veterinární správou.
Chovatel pas získá u soukromého veterinárního lékaře, který je schválený a registrovaný pro vydávání pasů krajskou veterinární správou, a kterému byl vydán „doklad o schválení a registraci“. Požadované podmínky pro schválení jsou uvedeny v žádosti o schválení.
Subjekty zajišťující tisk a distribuci pasů schváleným soukromým lékařům


3. Očkování proti vzteklině

Pes, kočka a fretka musí být očkováni proti vzteklině, a to od 3 měsíců stáří. Toto očkování provádí soukromý veterinární lékař v souladu s vakcinačním schématem dané očkovací látky.
Očkování proti vzteklině musí být provedeno inaktivovanou vakcínou obsahující alespoň 1 mezinárodní jednotku (norma WHO), nebo rekombinantní očkovací látkou.
Seznam očkovacích látek proti vzteklině schválených v ČR

Pro účely cestování se zvířetem se považuje očkování proti vzteklině za platné:
a. 21 dní po provedení očkování, které je podle vakcinačního schématu požadovaného výrobcem považováno za poslední pro základní očkování,
nebo
b. ode dne přeočkování, pokud byla očkovací látka podána během doby platnosti předchozího očkování v zemi, kde bylo toto předchozí očkování provedeno (platnost očkování je dána výrobcem). Toto přeočkování je však považováno za základní, pokud neexistuje veterinární doklad potvrzující předchozí očkování.


4. Dodatečné požadavky a omezení některých členských států při vstupu psů, koček a fretek z České republiky na jejich území; cestování s mláďaty mladšími 3 měsíců

Některé členské státy si stanovily další požadavky pro vstup zvířat v zájmovém chovu na svoje území (např. ošetření proti vnějším a vnitřním parazitům) nebo omezily vstup mláďat mladších 3 měsíců neočkovaných proti vzteklině:

4.1. Ošetření proti echinokokóze - Finsko

Ošetření proti echinokokóze (tj. odčervení) psů, koček a fretek musí být provedeno a potvrzeno soukromým veterinárním lékařem. V pase musí být zaznamenáno datum a hodina ošetření, název přípravku, výrobce a podaná dávka. Účinnou látkou použitého přípravku musí být praziquantel.
Ošetření proti echinokokóze musí být provedeno 120 - 24 hodin před vstupem na území Finska.

4.2. Zákaz vstupu psů, koček a fretek mladších 3 měsíců

Itálie
Kypr
Polsko
Francie
Španělsko
Švédsko
Lucembursko

4.3. Cestování s mláďaty mladšími 3 měsíců z České republiky do ostatních členských států

Členské státy mohou povolit cestování s mláďaty mladšími 3 měsíců, která nejsou očkována proti vzteklině, pokud jsou provázena pasem a od narození pobývala v tomtéž místě, aniž by přišla do styku s volně žijícími zvířaty, nebo jsou provázena matkou, na které jsou závislá.

4.4. Shrnutí dodatečných požadavků a omezení včetně podmínek pro cestování s mláďaty mladšími 3 měsíců z České republiky do ostatních členských států – viz. tabulka


Poznámka:
Při cestování s více než 5 zvířaty v zájmovém chovu nebo při obchodování se zvířaty v zájmovém chovu musí být zvířata doprovázena veterinárním osvědčením, a dále potvrzením soukromého veterinárního lékaře, že 24 hodin před odesláním zvířat bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení.

9.8.2013

Cestování se psy a kočkami do Velké Británie, Irska a Malty


Cestování se zvířaty v zájmovém chovu z České republiky do Velké Británie, Irska a Malty

30.3.2012

Musí být splněny následující požadavky:

1. Identifikace zvířete

Pes, kočka a fretka musí být označeni mikročipem. Označení mikročipem provádí soukromý veterinární lékař. K označení je možné použít pouze mikročipy splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení - ISO 11784 a ISO 11785. Pokud mikročip nesplňuje tyto požadavky, musí majitel nebo osoba, která zvíře doprovází, při každé kontrole zajistit zařízení nezbytné na odečítání mikročipu.

Zvíře musí být mikročipem označeno před vydáním pasu, očkováním proti vzteklině.


2. Pas zvířete v zájmovém chovu

Pes, kočka a fretka musí být doprovázeni pasem zvířete v zájmovém chovu (dále jen „pas“). Pas je jednotný doklad platný ve všech členských státech Evropské unie. Každý pas je označen kódem země (pro Českou republiku písmena CZ) a pořadovým číslem.
Vzor pasu pro Českou republiku byl schválen Státní veterinární správou.
Chovatel pas získá u soukromého veterinárního lékaře, který je schválený a registrovaný pro vydávání pasů krajskou veterinární správou, a kterému byl vydán "doklad o schválení a registraci". Požadované podmínky pro schválení jsou uvedeny v žádosti o schválení.
Subjekty zajišťující tisk a distribuci pasů schváleným soukromým lékařům


3. Očkování proti vzteklině

Pes, kočka a fretka musí být očkováni proti vzteklině, a to od 3 měsíců stáří. Toto očkování provádí soukromý veterinární lékař v souladu s vakcinačním schématem dané očkovací látky.
Očkování proti vzteklině musí být provedeno inaktivovanou vakcínou obsahující alespoň 1 mezinárodní jednotku (norma WHO), nebo rekombinantní očkovací látkou.
Seznam očkovacích látek proti vzteklině schválených v ČR

Pro účely cestování se zvířetem se považuje očkování proti vzteklině za platné:
a. 21 dní po provedení očkování, které je podle vakcinačního schématu požadovaného výrobcem považováno za poslední pro základní očkování,
nebo
b. ode dne přeočkování, pokud byla očkovací látka podána během doby platnosti předchozího očkování v zemi, kde bylo toto předchozí očkování provedeno (platnost očkování je dána výrobcem). Toto přeočkování je však považováno za základní, pokud neexistuje veterinární doklad potvrzující předchozí očkování.


4. Ošetření proti echinokokóze psů

Ošetření proti echinokokóze (tj. odčervení) psů musí být provedeno a potvrzeno soukromým veterinárním lékařem. V pase musí být zaznamenáno datum a hodina ošetření, název přípravku a výrobce. Účinnou látkou použitého přípravku musí být praziquantel.

Ošetření proti echinokokóze musí být provedeno 120-24 hodin před vstupem na území Velké Británie, Irska nebo Malty.

5. Cestování se psy, kočkami a fretkami mladšími 3 měsíců z České republiky do Velké Británie, Irska a Malty není dovoleno. Cestovat s nimi lze pouze tehdy, pokud tyto členské státy udělí výjimku.

Poznámka:
Při cestování s více než 5 zvířaty v zájmovém chovu nebo při obchodování se zvířaty v zájmovém chovu musí být zvířata doprovázena veterinárním osvědčením, a dále potvrzením soukromého veterinárního lékaře, že 24 hodin před odesláním zvířat bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení.


Odkazy na internetové stránky:

Velká Británie
http://www.defra.gov.uk/wildlife-pets/pets/travel/pets/pet-owners/#from1jan
http://www.defra.gov.uk/publications/files/pb13582-bringing-pets-to-uk110706.pdf

Irsko
http://www.agriculture.gov.ie/pets/changestoentryrequirementsfrom1january2012exceptfromtheuk/

Švédsko
http://www.sjv.se/swedishboardofagriculture/engelskasidor/animals/import/dogsandcats/futurenewrulesfordogandcatimport.4.14121bbd12def92a91780004572.html


Autor: Zdeněk Srstka

27.9.2012

ROZŠÍŘILI JSME PRO VÁS SLUŽBY, SORTIMENT A OTEVÍRACÍ DOBU

Od září 2012 jsme pro vás rozšířili služby, sortiment a otevírací dobu, doufáme, že k vaší spokojenosti.
U nových webových stránek jsme se snažili o jednoduchost a maximální přehlednost, s tím, že pod každým druhem se skrývá nabídka vyšetření, úkonů a pod.
Dále pro vás otevíráme v pracovní dny již v 8.00 hod.
Chtěli bychom také připomenout, že u nás můžete absolvovat psí školku. Nejvhodnější doba nástupu je mezi 10-14 týdnem stáří štěněte. Stačí jen zavolat a domluvit se:-)
A rozšířili jsme pro vás i sortiment, zejména pak o nabízené značky krmiv.
Doufáme, že budete s námi spokojeni a i nadále nám ponecháte vaši přízeň. Budeme se těšit na vaši návštěvu!


 
             Aktuality  |  Novinky

PÁR PRAKTICKÝCH RAD PRO CESTOVÁNÍ SE ZVÍŘATY

celý článek....

Cestování se zvířaty v zájmovém chovu z České republiky do ostatních členských států EU
vyjma Velké Británie, Irska a Malty
celý článek....

Cestování se psy a kočkami do Velké Británie, Irska a Malty
Změna nařízení (ES) č. 998/2003
celý článek....